Elektrikte Faturasız Günlermi Geliyor

Reklam

Elektrikte Faturasız Günlermi Geliyor

Güneş enerjisi, farklı yöntemlerle M.Ö 700 yılından beri kullanılıyor. Öyle ki, bazı savaşlarda gemilerin, dev aynalar üzerinden güneş ışığının yansıtılmasıyla yakıldığı biliniyor.

Ancak bugün bildiğimiz anlamıyla modern güneş enerjisi panellerinin icadı 1950'leredayanıyor.

Ne var ki o günden bugüne dek güneş enerjisi panellerindeki etkinliğin arttırılması için yapılan çalışmalar çok cılız kaldı. 

Bilim insanlarının bu alana hiç ilgi göstermemesi ise, petrol şirketlerinin güneş enerjisi çalışmalarını engellemesiyle açıklanmaya çalışıldı.

Ancak o günler geride kalmış gibi görünüyor. Tesla gibi dev şirketler artık güneş enerjisini ucuz bir enerji kaynağı olarak pazarlamaya başlamışken, güneş enerjisi panellerinde de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Evlerin çatısına monte edilecek panellerle, ömür boyu elektrik faturası ödemeden, tüm evi elektrikle ısıtmak, soğutmak ve çalıştırmak da mümkün.

Tüm bunların olabilmesi için de güneş enerjisi panellerinin daha yüksek üretim etkinliğine ulaşması gerekiyor.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar