Ve 5G İçin Kollar Sıvandı Ve 5G İçin Kollar Sıvandı

Ve 5G İçin Kollar Sıvandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ile operatörlerin katılımıyla imzalanan 5G Vadisi - Açık Test Sahası Protokolü ile Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak. Bu kapsamda 5G Vadisi'nde, BTK, üniversiteler ve işletmecilerin iş birliğiyle 5G ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin faydalanabileceği test sahasında, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlanacak.
Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan sağlanacak 5G Vadisi Açık Test Sahası, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkanları oluşturacak. Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi ile Ar-Ge çalışmalarının patentlere dönüşmesi, patentlerin uluslararası standart çalışmalarına aktarılması ve bu standartlara dayalı ürünlerin küresel çapta yerli markalar oluşturması için çalışmalar hızla sürüyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar